Print

Forrige Oversikt Neste

Bøkkerverkstedet

Nesten 40000 tønner med saltet sild ble eksportert fra Skudenes i de beste sildeårene. Etterspørselen på tønner var stor og dermed hadde bøkkerne det viktigste yrket her. Det var ca 33 stk, men ikke alle hadde egne verksteder, de kunne også lage tønnene i det åpne ildstedet inne i kjøkkenet.

gfx Tønnene ble lagd av furu og treet fikk de fra Ryfylke. Stavene ble formet slik at de var tykkest på midten og smalere til sidene, dette høvlet de for hånd før de fikk stavstrykerskiven.

Ved montering ble de satt i slagbånd i den ene enden, og deretter varmet opp med fyrjern. Slik ble stavene presset i sammen.

Krøssemaskinen jevna ut kantene og lagde sporet til bunnen.

Profilbånda var av tre, hassel eller selje, etter hvert gikk de over til jern, da det ble billigere.

 

Museet i Mælandsgården, v/ Skudenes Historielag, N-4280 SKUDENESHAVN. Tlf. +47 52 84 54 60
Web: Tor Magne Johannessen, 20(C)04.

Norsk English Deutsch