Print

Styret

Styret for 2012

Styremedlen Varamedlem Oppnevnt/valgt av
Marit Elisabeth Totland Rolf Høines Rolf Høines samlinger
Alf Magne Thorshaug Erik Skådel Skudenes Sjømannsforening
Kirsti Gilje Olav Throndsen Foreningen Gamle Skudeneshavn
Else Jorunn Stava Knutsen Dag Einar Alfsen Valgt av årsmøtet 2011
Leif Bjarne Naley Nils Johan Nilsen Valgt av årsmøtet 2011
Jacob Snørteland Aina Knutsen Gofar Valgt av årsmøtet 2012
Simon Næsse Kommunens representant Hovedutvalg for skole- og kultur

Styret konstituerer seg selv, og medlemmene har følgende oppgaver:

Funksjon Navn
Leder Kirsti Gilje
Nestleder Marit Elisabeth Totland
Sekretær Else Jorunn Stava Knutsen
Kasserer Leif Bjarne Naley
Styremedlem Jacob Snørteland
Styremedlem Alf Magne Thorshaug
Kommunens representant Simon Næsse

Tilsette

Museums-konservator i Karmøy
Ørjan B. Iversen
Tlf. Mælandsgården: 52845460
Tlf. Karmøy rådhus: 52857365 / 52857500
E-post:
s-histo ** online.no
Antikvar/museumskoordinator
Lars Tveit
Tlf. Mælandsgården: 52845462
Tlf. Karmøy rådhus: 52857500
E-post:
tveit-la ** online.no

Revisor

Tore Johan Mydland, telefon: 52828612

 

Erstatt ** med @ for å sende epost (anti-søppelpost tiltak).

 

Museet i Mælandsgården, v/ Skudenes Historielag, N-4280 SKUDENESHAVN. Tlf. +47 52 84 54 60
Web: Tor Magne Johannessen, 20(C)04.

Norsk English Deutsch